هنگامى كه پل ترنر (Paul Turner) تهیه كننده معروف استرالیایى در طى برنامه‏اى ماهواره‏اى تحت عنوان: نوستر آداموس: مردى كه فردا را پیش‏بینى مى‏كند. خطر روزافزون ایران وانقلاب اسلامى ایران براى غرب و تمدن غربى مطرح كرد و در طى این برنامه تمام آنچه را كه نوسترآداموس در بیش از 390 سال پیش از آن تاریخ »آگوست 1989م« پیشگوئى كرده بود منتسب به ایران كرد؛ هیچ سیاستمدارى حرف وى را چندان جدى نگرفت؛ چرا كه موقعیت ایران در سال 1989، نه تنها به هیچ وجه مناسب نبود؛ بلكه به واسطه جنگ تحمیلى و عواقب ناشى از آن و تحریمهاى شدید اقتصادى بسیار شكننده و حساس بود. 

لیكن پس از به واقعیت پیوستن واقعه یازدهم سپتامبر در آمریكا كه اتفاقاً در فیلم به صراحت به آن اشاره مى‏شود (وقوع دو انفجار مهیب و عظیم در New City) همگان شگفت‏زده و نگران شدند؛ به نحوى كه رئیس‏جمهور نه چندان باهوش آمریكا، پس از وقوع این حادثه به تبعیت از نوسترآداموس، ایران را هم یكى از »محورهاى شرارت« در جهان معرفى كرد و از این طریق بر وحشت و ترس عمیق هیأت حاكمه آمریكا از ایران صحّه گذاشت. 
در این مقاله سعى نگارنده بر آن نیست كه بر پیشگوئیهاى نوسترآداموس صحّه بگذارد یا از آن دفاع كند و یا به هر طریق ممكن آن را خزعبلاتى هذیان‏گونه جلوه دهد؛ بلكه حداكثر كوشش نگارنده بر آن است كه دیدگاه غرب و تمدن غربى نسبت به پیشگوئیهاى شگفت‏آور نوسترآداموس را مورد بررسى و مداقه قرار داده و این پیشگوئیها را كه اغلب درباره ایران یا كشورهاى اسلامى بوده؛ مورد بررسى قرار دهد.
البته بایستى در نظر گرفت كه بدون شناخت این پیشگوى كبیر نمى‏توان حساسیتهاى انسان غربى نسبت به انسان شرقى را شناخت؛ چرا كه اغلب سیاستمداران و متفكران غربى عمیقاً به ستاره‏شناسى، طالع‏بینى و آینده‏نگرى همراه با ادبیات رمزى (Occult) معتقدند و حتى نظریه‏پرداز معروف هاروارد؛ یعنى ساموئل هانتینگتون نیز تئورى برخورد تمدنها The clash of) (civilizations را از نوسترآداموس به عاریت گرفته است. 
پیشگویى نوسترآداموس درباره واقعه یازدهم سپتامبر و تأثیر شگرفى كه بر نگرش و فرهنگ آمریكایى گذاشت مى‏تواند منجر به تحولى اساسى نسبت به دیدگاه غرب درباره انقلاب اسلامى ایران شود، همانكه نباید به سادگى از كنار آن گذشت. 
«... آسمان، در چهل و پنج درجه (مختصات جغرافیایى نیویورك؟!) خواهد سوخت، آتش به شهر جدید (New City)، نزدیك مى‏شود.»
جالب‏ترین نكته در مورد پیشگوئیهاى نوسترآداموس آن است كه وى به ندرت نام كشورى را به صراحت و آشكارا ذكر مى‏كند، حال آنكه در مورد ایران (Parsia) به صراحت عنوان مى‏كند كه ایران، جهان را تسخیر خواهد كرد:«ایران از طریق آناتولى، فرانسه و ایتالیا را فتح خواهد كرد و بالاخره ایران باعث وقوع جنگ جهانى سوم خواهد شد.»
بنابراین، در گام نخست بایستى نوسترآداموس را بیشتر و بهتر بشناسیم و راز و رمز تأثیرگذارى وى بر تمدن غربى را از این طریق دریابیم. 
میشل دونوسترادام Michel) (De Nostradame كه بیشتر با نام لاتین خود؛ یعنى نوسترآداموس (Nostr Adamus) شناخته شده است؛ در روز چهاردهم دسامبر سال 1503 م. در ناحیه سن رمى فرانسه متولد شد. 
خانواده وى از شجره پزشكى یهودى و ایتالیایى الاصل بود. پدر بزرگ وى در شكل‏گیرى و تربیت نوسترآداموس نقش اساسى داشته و آموزه‏هاى اشراقى مكتب كابالیست‏ها را مستقیماً به وى تعلیم داده است.
نوسترآداموس در سن 22 سالگى از دانشگاه بسیار معتبر آن روزگار فرانسه، یعنى "مون‏پلیه" در رشته پزشكى فارغ‏التحصیل شد و براى نجات بیماران از بیمارى مرگ سیاه یا طاعون، بلافاصله مشغول به كار شد.
شاوینى، پیرو و مفسر معروف نوسترآداموس مى‏نویسد كه وى سه سال تمام بر روى نخستین اشعار وحى‏آمیز خود كه از آینده و رویدادهاى آن خبر مى‏آورد كاركرد و در سال 1555م. دفترى را - كه در بر گیرنده بیش از سیصد پیشگویى شعرگونه بود - به پسرش سزار هدیه كرد.
سپس در سالهاى بعد مجموعه كاملى از شعرواره‏هاى نوسترآداموس در 1000 قطعه؛ یعنى 10 سانتورى كه هر سانتورى مشتمل بر 100 قطعه بود، را منتشر شد. 
نوسترآداموس بر خلاف شایعات واهى و عبثى كه پیرامون شیطان‏پرستى و خداستیزى به وى نسبت داده‏اند، فردى عمیقاً مؤمن و پاى‏بند به مذهب كاتولیك به بود و در نامه‏اى به پسرش صریحاً متذكر مى‏شود كه: 
«... و از زمانى كه اراده ذات خداوند متعال بر این قرار گرفته كه تو فقط در نور طبیعى و در این نقطه زمین به دنیا بیایى... از آنجایى كه برایم ممكن نیست نوشته‏اى را به صورت رسمى و كامل برایت به ارث بگذارم؛ چون بر اثر بى‏عدالتى و گذشت زمان نابود خواهد شد...؛ چون كه همه چیز تحت اختیار و سلطه قادر متعال و خداوند یكتا قرار دارد.»