کار خود را تا چه حد دوست دارید؟ برای ارزیابی این موضوع کافیست این سوال کلیدی را از خود بپرسید که آیا میتوانید کاری را برای باقی سالهای عمر به مدت 8 ساعت در روز انجام دهید و توقع پول نداشته باشید؟
منظورمان از این پرسش کار بی مزد و مواجب نیست، بلکه تا چه حد میتوانید خود را وقف کاری کنید، کاری که دوستش دارید، کاری که واقعا دوستش دارید.
اگر به کاری که میکنید دلبستهاید، باید گفت فرد خوشبختی هستید؛ چرا که تقریبا نیمی از عمر خود یا بیش از آن را به مشغلهای میگذرانید که مورد علاقهتان است.

در ادامه نظر چند تن از بزرگان و متفکران جهان را درباره کار با هم بررسی میکنیم


موفقیت صرف در اختیار داشتن پول نیست؛ بلکه موفقیت در شادی نیل به پیروزی یا در هیجان تلاشهای خلاقانه پنهان است.

- فرانک دی. روزولت

هرگز از تلاش برای انجام کاری که حقیقتا دوستش دارید، دست برندارید. به نظرم جایی که عشق و الهام در هم تنیده، جای اشتباه نیست.

- الا جین فیتزجرالد

هیچ چیز حقیقتا درست کار نمیکند، مگر آنکه ترجیح دهید کار دیگری کنید.

- جیمز ام. بری (نویسنده و خالق پیتر پن)

در درازنای مسیر پر پیچ و خم زندگی، بهترین هدیهای که میتوان گرفت همانا فرصت سخت کار کردن برای کاری است که ارزشش را داشته باشد.

- تئودور روزولت

شادی حاصل از کار، کمال را در آن متجلی میکند.

- ارسطو

آن هنگام که توشهی زندگی از هدف عاری است، کار سخت و دردناک است. اما آن زمان که برای چیزی فراتر از خود زندگی میکنید و برای اقناع نفس درونیتان میکوشید، آنگاه سختکوشی چونان کاری عاشقانه میماند.

- استیو پاولینا

اگر عاشق چیزی نیستید، آنگاه کاری برایش نکنید.

- ری بردبری

هرگز برای پول یا قدرت کاری مکن؛ زیرا علاجی برای نجات روحت نیست یا به خواب شبانهات کمکی نمیکند.

- مارین رایت ادلمن

تنها راه چاره برای انجام کاری بزرگ، آن است که عاشق کاری باشید که انجام میدهید.

- استیو جابز

این جایگاه شما در جهان است؛ این زندگی و حیات شماست. ادامه دهید و هر آنچه از دستان بر میآید مضایقه نکنید، و آن را به زندگی که دوستش میدارید بدل کنید.

- مائو جمیسن

رویاهای بزرگ در سر داشته باشید و از شکست نهراسید.

- نرمن ووگان

پول چیست؟ موفق کسی است که از صبح که از خواب برمیخیزد تا شب که دوباره به خواب میرود، آنچه دوست داشته باشد را انجام دهد.

- باب دیلن

رویاهای خود را بسازید، در غیر این صورت کسی شما را اجاره خواهد کرد تا رویایش را بسازید.

- فراح گری

مرگ از روی اشتیاق را به ملالت ترجیح میدهم.

- ونسان ونگگ

هرگز برای تبدیل شدن به چیزی که دوست دارید دیر نشده است.

- جرج الیوت

دو روز از مهمترین ایام زندگیتان روزی است که زاده میشوید و روزی که میفهمید چرا.

- مارک توآین

بسیاری از ما در رویاهایمان زندگی نمیکنیم و بیشتر با ترسهایمان زندگی میکنیم.

- لس براون

آنچه پیش و پس ماست، همانی است که در داخل ماست.

- رالف والدو امرسان

بهترین زمان برای کاشت درختی 20 سال پیش بود، دومین شانس شما هم کنون است.

- ضربالمثلی چینی

1 Not allowed! Not allowed!